Bezpieczeństwo w pracy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który zatrudnia ludzi u siebie to wiesz, że pracodawca ma obowiązek organizowania szkolenia BHP zatrudnionym pracownikom. Częstotliwość oraz forma szkoleń zależą od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika. Kwestia częstotliwości szkoleń BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy. Ale aby zrozumieć po co są te szkolenia przybliżmy ogólnie co to jest […]